De Waadwente: klaar voor de toekomst | Otte-Installaties

De Waadwente: klaar voor de toekomst

Geplaatst op 8 februari 2019

 

Na een periode van ongeveer 12 maanden is de grootschalige verbouwing van het verpleeghuis De Waadwente ‘Nieuwe Stijl’ bijna afgerond. In samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma zijn er door Pranger-Rosier Installaties in 2018 en de afgelopen maand veel werkzaamheden uitgevoerd om het gebouw te moderniseren. Eind deze maand wordt de verbouwing van het verpleeghuis helemaal afgerond.

 

De Waadwente ‘Nieuwe Stijl’

Verpleeghuis De Waadwente is sinds september 2015 onderdeel van ZuidOostZorg. Na een lange periode van plannen, tekeningen en voorbereidingen was het in februari 2018 zover: de verbouwing voor het verpleeghuis ‘Nieuwe Stijl’ kon beginnen. Bij De Waadwente ‘Nieuwe Stijl’ ligt de nadruk op thuisblijvers en kortdurende opnames. 

Het oude gebouw van de Waadwente voldeed niet aan de huidige eisen, daarom zijn er veel ruimtes aangepast en vergroot. De hoofdingang met balie is verplaatst, er is o.a. een nieuwe grootkeuken met restaurant en diverse onderwijsruimtes gerealiseerd en er zijn 12 keukens en 12 huiskamers verbouwd. Daarnaast is het gebouw voorzien van eigen nutsvoorzieningen, is de gehele brandmeldinstallatie i.c.m. piepersysteem, toegangscontrole en intercom vervangen/uitgebreid.

 

Eigen nutsvoorzieningen

De Waadwente is losgekoppeld van de nutsvoorzieningen van ziekenhuis Sionsberg, waar De Waadwente voorheen onderdeel van was. Pranger-Rosier Installaties heeft ervoor gezorgd dat het gebouw nu eigen nutsvoorzieningen heeft. De hiervoor benodigde installaties zijn aangebracht en vervolgens omgezet. Op het dak is een nieuwe techniekruimte gebouwd met o.a. een nieuwe noodstroomaggregaat, welke is ingekoppeld op de nieuwe hoofdverdeelkast, warmtepomp, cv-ketels, gasboiler en zonneboiler. Tevens zijn er diverse nieuwe luchtbehandelingskasten geplaatst.

 

Duurzaam

Met de geïnstalleerde zonneboiler wordt de energie van de zon opgevangen, om hier vervolgens sanitair water voor De Waadwente mee te verwarmen. Met deze installatie wordt er straks veel energie bespaard. Ook is er een warmtepomp geplaatst welke de warmte voor het pand duurzaam opwekt.

 

Een uitdaging  
Bij de werkzaamheden aan een verpleeghuis heb je te uiteraard te maken met de bewoners, die allemaal een eigen verzorgtraject hebben. De verbouwing heeft in fases plaatsgevonden, om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken voor cliënten, bezoekers en medewerkers. Om dit te bereiken zijn er goede afspraken gemaakt. De veiligheid van bewoners en personeel van de Waadwente stond voorop en er is rekening gehouden met de tijdstippen dat de bewoners rusten. 

Ook tijdens de dag dat het gebouw spanningsloos was en er zaken overgekoppeld moesten worden, zijn er in samenwerking met afdelingshoofden van De Waadwente tijdschema’s gemaakt en is er goed gekeken waar extra voorzieningen nodig waren. 

 

Klaar voor de toekomst
Samen met het architectenbureau Van Manen & Zwart en Bouwgroep Dijkstra & Draaisma heeft Pranger-Rosier Installaties een plezierige en comfortabele woonomgeving voor cliënten van De Waadwente gerealiseerd. Nog heel even en dan is De Waadwente helemaal klaar voor de toekomst!

 « Naar overzicht