Inspecties | Otte-Installaties

Inspecties

SCIOS-inspecties
Stookinstallaties met een vermogen groter dan 130 kW moeten voldoen aan de SCIOS Certificatieregeling. Wij beschikken over de erkenning voor deze keuring.

STEK-inspecties (of F-gassen)
Afhankelijk van de inhoud moet uw koelinstallatie 1 tot 12 maal per jaar worden gecontroleerd op koelmiddel-lekkage. Het onderhoud van koelinstallaties is één van onze specialismes: ons bedrijf heeft een STEK-erkenning en goed opgeleide technici die controle en onderhoud volgens de actuele wetgeving kunnen verzorgen.

NEN 3140
Verzekeraars en de ARBO-wet eisen dat werknemers hun werk veilig kunnen doen. Dat stelt eisen aan de elektrische installaties. Hiervoor is norm NEN 3140 in het leven geroepen. Periodieke inspecties dienen als waarborg tegen gevaarlijke situaties en uitval. Onze inspecteurs werken volgens de richtlijnen van arbeidsinspectie en Uneto-VNI. Zij beschikken natuurlijk over de kennis, de ervaring en de juiste apparatuur.

Legionella
Uw waterleidingnet vrij van legionella? Onze adviseurs weten van wanten; legionella heeft geen geheimen voor hen. Gewapend met kennis, ervaring en apparatuur binden zij de strijd met het micro-organisme aan. We maken een risico-analyse, adviseren en verzorgen desgewenst de uitvoering van de te nemen maatregelen.