ISO14001-gecertificeerd | Otte-Installaties

ISO14001-gecertificeerd

Geplaatst op 1 maart 2014

Onlangs heeft Pranger-Rosier het ISO14001-certificaat binnengehaald. Hiermee werd bevestigd dat het milieumanagementsysteem zeer goed op orde was en voldoet aan de internationaal gestelde eisen. Ons milieumanagement is er op gericht om afvalstromen en energieverbruik te beperken, processen te optimaliseren en de CO2-footprint nog verder te verbeteren.

De norm: ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

De eisen bij ISO 14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:
- Milieubeleid
- Planning, inclusief milieu-risicoanalyse en milieuplan
- Implementatie en uitvoering
- Controle en corrigerende maatregelen
- Beoordeling door de directie

Het ISO 14001-systeem is dusdanig opgezet dat het optimaal met ISO 9001 te integreren is. De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens dienen de beheersmaatregelen vastgesteld te worden, die vervolgens in een milieuplan verwerkt worden. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.


 « Naar overzicht