Kerk Joure gestript voor aanleg nieuwe vloerverwarming | Otte-Installaties

Kerk Joure gestript voor aanleg nieuwe vloerverwarming

Geplaatst op 5 maart 2021

 

De Hobbe van Baerdt Kerk in Joure wordt momenteel voorzien van nieuwe vloerverwarming. De aanleg ervan begon 5 februari en is nodig omdat er bij de vorige vloerverwarming rond 2014 niet te repareren breuken waren ontstaan door het verzakken van de vloer van de markante kerk. De verwachting is dat het werk eind juli gereed is.

Vanwege de nieuwe vloerverwarming is de beeldbepalende kerk in de Midstraat een grote bouwput. Zo is nagenoeg het complete interieur verwijderd en ligt dat opgeslagen bij transportbedrijf Hoekstra in Sneek. Daarnaast zijn op de zerken van de naamgevers en stichter van de kerk, de familie Van Baerdt, na, bijna alle andere vloerdelen verwijderd. Die liggen genummerd en gestapeld op zerken die later tijdelijk worden weggehaald, als daar ruimte voor is tijdens het werk. Alleen enkele oude banken tegenover de met plastic ingepakte preekstoel en de bank van de familie Van Baerdt resteren, maar verder is de benedenverdieping gestript. Het orgel is zo ingepakt, dat het, net als de preekstoel, vrij blijft van stof dat vrijkomt door de werkzaamheden.
Al in 2016 lag er een uitgewerkt plan voor nieuwe verwarming van de kerk. Dat betrof verwarmen op basis van zogenaamde overdruk, waarbij warme lucht de kerk in wordt geblazen voor een aangenaam binnenklimaat. Uiteindelijk bleek dat na onderzoek technisch niet mogelijk te zijn in de kerk. Daarop werd door het College van Kerkrentmeesters het plan opgevat om wederom voor vloerverwarming te kiezen.

Behoud
,,Het is voor het behoud van de kerk van belang dat er een goed binnenklimaat is. Daarom moest er nieuwe verwarming komen. Daarnaast is er onder andere een goede vochthuishouding nodig zodat het bijzondere orgel goed behouden blijft. Een andere reden is dat de kerk voor diensten en andere activiteiten wordt gebruikt, zoals concerten. Dan moet er natuurlijk wel een goed klimaat zijn voor bezoekers”, zegt Bareld Bijma, lid van de bouwcommissie die betrokken is bij de aanleg van vloerverwarming.

De vorige vloerverwarming dateerde uit begin jaren tachtig. Toen die werd aangelegd, moest net als nu de complete vloer eruit. Destijds werden alle zerken genummerd, gestapeld en later weer teruggeplaatst. Datzelfde gebeurt nu weer door Bouw- en Restauratiebedrijf Sytse Douwe van der Vegt uit Weidum, die de bouwkundig aannemer is.
De aanleg van de vloerverwarming gebeurt door Pranger-Rosier Installaties. Kerken Verantwoord Verwarmen geeft installatieadvies en de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland verzorgt de bouwbegeleiding.

Ondertussen ligt het werk volgens Bijma op schema om eind juli te kunnen worden opgeleverd. Na het weer inrichten van de kerk, is het de bedoeling dat eind augustus bezoekers er weer terecht kunnen. ,,Daar wordt tegen die tijd ook zeker aandacht aan besteed. Hoe, weten we nu nog niet.

Bron: Jouster Courant/Jitze Hooghiemstra

 

 

 « Naar overzicht