Nieuwbouw Ecostyle Breeam Outstanding | Otte-Installaties

Nieuwbouw Ecostyle Breeam Outstanding

Geplaatst op 26 februari 2015

Onlangs heeft Pranger-Rosier opdracht gekregen voor het realiseren van de duurzame installaties ten behoeve van de nieuwbouw van de bedrijfspanden voor Ecostyle op het ECOmunitypark in Oosterwolde.

Projectomschrijving:
Het project behelst de nieuwbouw van een kantoor en magazijn (13,0m hoog). In het verlengde van de visie van ECOstyle speelt duurzaamheid en ecologie een belangrijke rol. Echter in een juiste balans gebracht met bruikbaarheid en betaalbaarheid. Het pand zal desalniettemin een bijzondere uitstraling krijgen. Zowel het kantoor als het magazijn zullen een BREEAM outstanding ***** certificaat verkrijgen, waarmee een aanzet is gedaan ten aanzien van de enorme duurzaamheids ambitie. Bij de materiaalkeuze wordt aandacht besteed aan het Cradle-to-cradle principe en de algehele duurzaamheid van gekozen (biobased) materialen. De gebouwen worden zelfvoorzienend op gebied van energie, zuivert haar eigen rioolwater en hergebruikt regenwater. De bouwlocatie in Oosterwolde (Fr) is op het unieke door dezelfde opdrachtgever ontwikkelde ECOmunitypark. Een uniek ecologisch werklandschap, waar meer ruimte is voor ambitieuze ondernemers om hun huisvestingsideaal te realiseren (zie hieronder). In februari 2015 zal met het werk worden begonnen. Het magazijn zal in september 2015 opgeleverd worden, het kantoor in november 2015.

Het ECOmunitypark:
Dit is een uniek, duurzaam werklandschap met een geheel eigen, onderscheidende uitstraling. Een inspirerende omgeving waarin bedrijven samenwerken, synergie creëren en meerwaarde scheppen voor mens, milieu en omgeving. Het ECOmunitypark hanteert “integraal duurzaam” als uitgangspunt. Onlosmakelijk hiermee verbonden is maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen. Bij alle te maken keuzes wordt steeds gezocht naar een optimum ten aanzien van sociale, economische en milieuaspecten. Het ECOmunitypark is gelegen aan de N381 tegen de rand van Oosterwolde (Fr) in de richting Appelscha. Meer info via de website:  www.ecomunitypark.nl
 
De Opdrachtgever:
ECOstyle is gespecialiseerd in de ontwikkeling en het vermarkten van ecologisch verantwoorde producten en concepten voor bodem, plant en dier voor particuliere en beroepsmatige toepassing. Hierbij staat zorg voor het milieu, innovatie, duurzaamheid en kennisoverdracht centraal. ECOstyle is een familiebedrijf met maar liefst 45 jaar ervaring en een bijzonder bedrijf, want ECOstyle maakt altijd bewuste keuzes met respect voor het milieu, de mens en (huis)dier. Duurzaamheid zit in hun genen… Vanuit dit gedachtegoed heeft CEO A.J. Zwart de noodzaak om de groei van het bedrijf te faciliteren met nieuwbouw, gecombineerd met het ontwikkelen van een unieke werkomgeving, het ECOmunitypark. Meer info via de website:  www.ecostyle.nl

Bouwteam:
Het project wordt gerealiseerd door het volgende bouwteam:
- Zethoven Bouwplan Groep - Bouwmanagement en architectuur
- Jorritsma Bouw - Bouwkundig aannemer
- Pranger-Rosier Installaties - gebouwgebonden en duurzame installaties
- Interra - parkinrichting « Naar overzicht