Opdracht voor zeevaartschool Terschelling (MIWB) | Otte-Installaties

Opdracht voor zeevaartschool Terschelling (MIWB)

Geplaatst op 30 mei 2018

 

Het schoolgebouw en de studentencampus van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling worden gerenoveerd en gemoderniseerd. Een moderne eigentijdse onderwijsomgeving zal het MIWB upgraden naar het niveau van een moderne zeevaartschool die klaar is voor de toekomst.

Vanwege het in gebruik blijven van de school worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. Friso Bouwgroep is de bouwkundig aannemer van dit project, Pranger-Rosier zal de installaties verzorgen en de gehele realisatie wordt begeleid door Draaijer & Partners. Naar verwachting zal de bouw voor de bouwvak van start gaan en vervolgens wordt de school nog voor het schooljaar 2019-2020 geopend.

135 jaar oude school
Het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB), ook wel de zeevaartschool van Terschelling genoemd, is onderdeel van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en kent een lange geschiedenis. Al sinds 1875 wordt er op het eiland maritiem onderwijs gegeven en sindsdien is de school uitgegroeid tot het best uitgeruste nautisch-technische instituut van Nederland. Zo worden de volgende opleidingen aangeboden: Maritiem Officier, Ocean Technology en Maritieme Techniek, daarnaast worden op de school diverse cursussen aangeboden en beschikt ze over een hypermodern Simulator Centrum. 

Klaar voor de toekomst
De werkzaamheden voor de revitalisering bestaan uit de verbouw van het bestaande hoofdgebouw en het Maritiem Simulator Trainings Centrum. Beide gebouwen krijgen een functionelere indeling, de inrichting wordt daarbij bijna geheel vernieuwd. In het hoofdgebouw komen meer studie- en overlegplekken. Het trainingscentrum krijgt een extra verdieping met ruimte voor simulatoren. De grootscheepse aanpak van de gebouwen brengt de onderwijsinstelling weer op koers en klaar voor de toekomst.

Naast de nieuwe indeling worden de gevels en daken voorzien van nieuwe kozijnen en isolatie. Uiteraard wordt er rekening gehouden met het behouden van de huidige uitstraling van de school. Tussen beide gebouwen wordt een nieuwe verbinding gerealiseerd met trappenhuis en liftinstallatie. Ook zullen alle installaties nagenoeg geheel vernieuwd worden, daarbij wordt een nieuw systeem voor warmteterugwinning ingebouwd.

Gebouw in gebruik
Gedurende de ingreep, die naar verwachting een jaar gaat duren, is het belangrijk dat het trainingscentrum gebruikt kan worden door zowel eigen als internationale studenten. Dit bouwdeel zal daarom gefaseerd worden aangepakt. De overige lessen zullen tijdens de renovatie tijdelijk gehuisvest worden in de twee WestCord Hotels en in units op het MIWB-terrein. 

Het eilandgevoel
Studeren op Terschelling geeft een bijzonder eilandgevoel. En dat geldt ook voor bouwen op een eiland. Met heel veel plezier bouwde Friso Bouwgroep eerder al aan de nieuwe Brede School en in datzelfde jaar renoveerden ze ook de welbekende Brandaris in het centrum van West Terschelling. Kortom Friso Bouwgroep is bekend met de eilandcultuur.

Bron: www.frisobouwgroep.nl« Naar overzicht