Pranger-Rosier Installaties winnaar van twee percelen Rijksvastgoedbedrijf | Otte-Installaties

Pranger-Rosier Installaties winnaar van twee percelen Rijksvastgoedbedrijf

Geplaatst op 16 oktober 2020

Pranger-Rosier Installaties heeft zich ingeschreven voor het onderhoud van twee percelen van het Rijksvastgoedbedrijf. Bij beide percelen zijn we als winnaar uit de bus gekomen en mogen we tenminste de aankomende 5 jaar de gebouwinstallaties in diverse rijksgebouwen onderhouden. Onderdeel van de opdracht zijn onder meer gerechtsgebouwen, TBS- en penitentiaire inrichtingen.

In de EMVI-aanbesteding die aan de opdracht voorafging, zijn negentien percelen verdeeld over zeven bedrijven. De overige percelen gingen naar BAM Bouw en Techniek (5 percelen), SPIE Nederland (2 percelen), Van Dorp Installaties (3 percelen), Kropman Installatietechniek (2 percelen), TIBN Groep (2 percelen) en Unica (3 percelen).

24 inschrijvingen voor aanbesteding
In totaal schreven 24 partijen zich in voor (verschillende onderdelen van) de aanbesteding. De contracten hebben een looptijd van vijf jaar en kennen de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. “Doelstelling van dit contract is dat het onderhoud aan installaties zodanig wordt uitgevoerd dat de veiligheid en gezondheid geborgd is, deze duurzaam kunnen functioneren, de continuïteit van het proces van de gebruikers niet verstoord wordt en wij aantoonbaar voldoen aan alle wettelijke kaders”, aldus het Rijksvastgoedbedrijf. 

 

 « Naar overzicht