Resultaat | Otte-Installaties

Resultaat

Zakelijke samenwerking doen we met een doel: dit moet voor alle partijen voordeel opleveren. Natuurlijk doen we zaken met mensen. Wij hechten erg aan de vaste relatie van onze medewerker met de opdrachtgever. Echter als opdrachtgever wilt u worden ontzorgd. U wilt een installatie goed en voor een redelijke prijs laten realiseren of beheren. Otte Installaties begrijpt dit. Wij zorgen er voor!.

Bij een samenwerking maken we afspraken: Welke techniek gaan we realiseren en onderhouden? Wat zijn de beschikbare budgetten en welke keuzes maken we om binnen het budget aan het programma van eisen te voldoen? Wanneer willen we wat gerealiseerd hebben en hoe bewaken wij deze planning? Welke eisen stellen we ten aanzien van de kwaliteit en hoe garanderen wij deze kwaliteit?

Wij bewaken deze afspraken en houden u op de hoogte van de stand van zaken. Door middel van overleg, maar ook door u inzicht te geven in onze systemen middels een web-portal. Zo weet u wat er speelt. Wij sturen het contract op basis van deze informatie en de gemaakte afspraken.

Graag vertellen wij u over onze projecten:
 

Otte


- Zwem- en trainingscomplex Den Helder
- Ikea Zwolle
- Elfstedenhal Leeuwarden
- Zorgcentrum Erasmus Leeuwarden
- WTC-hotel en Plaza Leeuwarden
- Politiecomplex A7 Drachten
- MFA Hunzehuys Borger
- Het Beurtschip Smilde
- Whisper Power Drachten
- Duurzame woningen Schiermonnikoog
- en vele andere


Ook laten wij u graag meer weten over onze beheercontracten:

- Beheer penitentiaire inrichtingen Noord Nederland
- Beheer Asielzoekerscentra Noord Nederland
- Onderhoud zorgcomplexen
- Beheer onderwijsinstellingen
- Onderhoud Financiele instellingen
- en vele andere